zmluvy uzatvorené od 1.4.2022 sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv

Kúpne zmluvy

Zverejnené Dodávateľ Predmet Objednávateľ timestamp
31.03.2022 DHZ Madunice, P.O. Hviezdoslava 8/368, Madunice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1648677600
28.03.2022 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Dr. Ing. Jozef Gardošík 1648418400
28.03.2022 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam PaedDr. Ľudmila Smiková 1648418400
22.12.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01Spišská Nová Ves 1640127600
13.12.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Róbert Kandrik, MBA., 053 61 Spišské Vlachy 1639350000
13.12.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Róbert Kandrik, MBA., 053 61 Spišské Vlachy 1639350000
13.12.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Jaroslav Matúš, 053 42 Krompachy 1639350000
15.11.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Mgr. Ľubica Jendruchová, 053 42 Krompachy 1636930800
02.11.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Miroslav Lorinc, Antónia Lorincová, 05363 Spišský Hrušov 1635807600
13.10.2021 Cirkevný zbor ECAV Spišské Vlachy, Námestie Slobody 18, 053 42 Krompachy Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1634076000
13.10.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zámenná zmluva Cirkevný zbor ECAV Spišské Vlachy, Námestie Slobody 18, 053 42 Krompachy 1634076000
22.09.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Rumančík, 052 01 Spišská Nová Ves 1632261600
10.09.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Anton Dunka, 053 61 Spišské Vlachy 1631224800
25.08.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Marián Harenčár a manželka Mária Harenčárová, 080 01 Prešov 1629842400
11.08.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Krigovský, Alžbeta Krigovská, 053 61 Spišské Vlachy 1628632800
11.08.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Juraj Molnár, Mgr. Ľubomíra Molnárová, 052 01 Spišská Nová Ves 1628632800
04.08.2021 Branisko, s.r.o., Kostolná 36, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1628028000
19.07.2021 PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1626645600
08.07.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Silvia Olejníková, M.D., 696 42 Vracov, ČR 1625695200
14.06.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Mária Feketeová, 040 01 Košice-Sever 1623621600
14.06.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Radomír Petrovský, Slavomír Petrovský, 052 01 Spišská Nová Ves 1623621600
09.06.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Pavol Janečko, 053 61 Spišské Vlachy 1623189600
09.06.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Jarmila Klorusová, 053 11 Smižany 1623189600
08.06.2021 Daffer, spol. s r. o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1623103200
02.06.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Marián Baloga, Ing. Eva Balogová, 040 11 Košice - Západ 1622584800
02.06.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Jozef Bosák, Helena Bosáková, 052 01 Spišská Nová Ves 1622584800
27.05.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Fifik, Ľudmila Fifiková, 053 61 Olcnava 1622066400
15.04.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam PaedDr. Adriana Vlasata, PhD., 040 13 Košice 1618437600
11.04.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Piatnica, Mária Piatnicová, 052 01 Spišská Nová Ves 1618092000
11.03.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Nikola Čurillová, 053 61 Spišské Vlachy 1615417200
03.03.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Jozef Šiška, Anna Šišková, 053 61 Spišské Vlachy 1614726000
08.02.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Tomáš Farkašovský a manželka, 053 61 Spišské Vlachy 1612738800
08.02.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Peter Podvojský a manželka, 052 01 Spišská Nová Ves 1612738800
08.02.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Mgr. Michal Salanci, 053 61 Spišské Vlachy 1612738800
18.01.2021 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Kelemecová Anna, 053 04 Spišské Podhradie 1610924400
22.12.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Poľovnícke združenie Spišské Vlachy, Okolie 12, 053 61 Spišské Vlachy 1608591600
14.12.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Peter Maskaľ, Mária Maskaľová, 052 01 Spišská Nová Ves 1607900400
14.12.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Peter Tomaško, Mgr. Marta Tomašková, 053 61 Spišské Vlachy 1607900400
11.12.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Zahuranec, 053 42 Krompachy, PaedDr. Bibiána Repašská, 058 01 Gánovce - Filice 1607641200
27.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Pavol Janečko, 053 61 Spišské Vlachy 1606431600
27.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Mgr. Lenka Václaviková, 053 61 Spišské Vlachy 1606431600
26.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 09.10.2020 Ing. Gabriela Mandulová, 040 23 Košice 1606345200
24.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.09.2020 Ing. Juraj Klein, 055 01 Margecany 1606172400
24.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Mgr. Zuzana Michalková, Slatvina, 053 61 Spišské Vlachy 1606172400
11.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ladislav Pastorek a manželka Melinda Pastoreková, 040 01 Košice 1605049200
08.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Štefan Faltin, 040 01 Košice 1604790000
08.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Milan Hadbavný a manželka Anna Hadbavná, 053 11 Smižany 1604790000
08.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Mgr. Richard Pikla, 053 61 Spišské Vlachy 1604790000
08.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Peter Tóth a manželka Iveta Tóthová, 040 11 Košice 1604790000
08.11.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam František Kiseľ a manželka Anna Kiseľová, 05361 Spišské Vlachy 1604790000
27.10.2020 Lucia Schmiedlová, 92 601 Sereď Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1603753200
21.10.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Pavol a Milada Maťašovskí, 053 61 Spišské Vlachy 1603231200
12.10.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Gabriela Mandulová, 040 23 Košice 1602453600
30.09.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Juraj Klein, 055 01 Margecany 1601416800
24.09.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Miroslav a Mária Molitoris, 053 61 Spišské Vlachy 1600898400
31.07.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ferenčák Matúš, Ferenčáková Renáta, 053 61 Spišské Vlachy 1596146400
31.07.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Róbert Kandrik MBA, 053 61 Spišské Vlachy 1596146400
31.07.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Juraj Klein, 055 01 Margecany, Nikola Čurillová, 053 61 Spišské Vlachy 1596146400
31.07.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Mgr. Monika Koperdáková, 053 61 Spišské Vlachy 1596146400
31.07.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Jana Perunová, 053 61 Spišské Vlachy 1596146400
01.07.2020 VSD, a.s.,Mlynská 31, 042 91 Košice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1593554400
28.04.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Anna Olejníková, 053 42 Krompachy 1588024800
28.04.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ľubomír Tomčík, Žaneta Tomčíková, 053 61 Spišské Vlachy 1588024800
04.03.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti MUDr. Stanislav Lazor, RNDr. Ľubica Lazorová, 053 61 Spišské Vlachy 1583276400
20.02.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Gregor Lazor, 053 61 Spišské Vlachy 1582153200
20.02.2020 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Walter Loy, Mária Loyová, 053 61 Spišské Vlachy 1582153200
20.02.2020 Semenár Spišské Vlachy, a.s. v konkurze, Jarná 18, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1582153200
04.02.2020 František Budziňák, Emília Budziňáková, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1580770800
04.02.2020 Ing. Eva Spišáková, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1580770800
11.10.2019 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Eduard Guoth, 040 13 Košice 1570744800
25.09.2019 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Rybovič, 053 61 Spišské Vlachy 1569362400
07.08.2019 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Igor Vlasaty, 040 13 Košice 1565128800
06.08.2019 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Dalibor Horváth, Žehra 1565042400
01.07.2019 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Miroslav a Mária Molitoris, 053 61 Spišské Vlachy 1561932000
01.07.2019 Viliam Trnovsky, 974 11 Banská Bystrica Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1561932000
05.06.2019 Jaroslav Matúš, 053 42 Krompachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k hnuteľnosti Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1559685600
09.05.2019 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Anna Krigovská a spol., 058 01 Poprad 1557352800
30.04.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva Ľudovít Pikla, Gabriela Piklová, Lipová 10, 053 61 Spišské Vlachy 1525039200
23.04.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva Daniela Farkašová, F. Kráľa, 052 01 Spišská Nová Ves 1524434400
06.12.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva Anna Olejníková, 053 42 Krompachy 1512514800
23.08.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Peter Pobiecky a manželka 1503439200
24.05.2017 Ing. Jaroslav Kmeť - TONER, Suvorovova 36, Žilina Kúpna zmluva - toner Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1495576800
15.05.2017 Laser servis, s.r.o, Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva - toner Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1494799200
25.01.2017 Peter Vološin Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1485298800
20.01.2017 Laser servis, s.r.o, Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva - toner Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1484866800
10.01.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Miroslav Jurčišin a manželka Jarmila, Záhradná 6, 053 61 Spišské Vlachy 1484002800
12.12.2016 Laser servis, s.r.o, Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1481497200
08.11.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Miroslav Jurčišin a manželka Jarmila, Záhradná 6, 053 61 Spišské Vlachy 1478559600
02.11.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Vladimír Kellner, Mlynská 28, Spišské Vlachy 1478041200
11.10.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Karmen, s.r.o., Strojnícka 15, 08001 Prešov 1476136800
30.09.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Obec Olcnava, Jarná 2, Olcnava 1475186400
08.08.2016 TOWDY, s.r.o., Planckova 4, Bratislava Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1470607200
06.07.2016 Maroš Bračok, ONE.NET, Z. Fábryho 47, Kráľovský Chlmec Kúpna zmluva - toner Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1467756000
17.06.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Mgr. Mária Suchá, 053 61 Spišské Vlachy 1466114400
16.05.2016 Laser servis, s.r.o, Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva - toner Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1463349600
16.05.2016 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1463349600
16.05.2016 Stavcentrum Spiš, s.r.o., Fabíniho 28, Spišská Nová Ves Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1463349600
31.03.2016 KONEX elektro, s.r.o. Rastislavova 7, Košice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1459375200
31.03.2016 LIGHT Spectrum,s.r.o., Štefánikova 59, Malacky Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1459375200
31.03.2016 IN kom, s.r.o.,Cesta pod Hradovou 40, Košice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1459375200
31.03.2016 Ing. Peter Gerši, GCTECH, Jilemnického 6, Trenčínň Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1459375200
31.03.2016 FaxCopy Pro, s.r.o, Domkárska 15, Bratislava Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1459375200
31.03.2016 nanoTECH, s.r.o., Veselá 2, Prešov Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1459375200
15.03.2016 Laser servis, s.r.o, Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva - toner Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1457996400
23.02.2016 Majster Centrum, s.r.o. Zimná 87/223, Spišská Nová Ves Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1456182000
28.12.2015 Domino, a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1451257200
28.10.2015 Iveta Sokolová OPTIMA, Tokajícka 4, Košice -Dargovských hrdinov Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1445986800
09.10.2015 Laser servis, s.r.o., Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1444341600
09.10.2015 Laser servis, s.r.o., Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1444341600
09.10.2015 Laser servis, s.r.o., Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1444341600
09.10.2015 Laser servis, s.r.o., Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1444341600
05.10.2015 SEZ Krompachy, a.s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1443996000
24.06.2015 Geminy, s.r.o., Kynceľová 10, Banská Bystrica Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1435096800
24.06.2015 nanoTeCH, s.r.o., Veselá 2, Prešov Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1435096800
02.06.2015 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta, Košice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1433196000
02.06.2015 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1433196000
26.05.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Ladislav Uličný a manželka Alena Uličná, Fabiniho 22, Spišské Vlachy 1432591200
18.05.2015 Laser servis, s.r.o., Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1431900000
18.05.2015 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1431900000
01.04.2015 Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 1427839200
22.12.2014 Valéria Kubíková, Komenského 36, Spišské Vlachy Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1419202800
15.12.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Mgr. Jarmila Macejková, 9. mája29, Spišské Vlachy 1418598000
16.09.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Dušan Šilon, Murárska 46, Spišská Nová Ves 1410818400
26.08.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Ing. Peter Tomaško, Mgr. Marta Tomašková, Kukučínová 14 Spišské Vlachy 1409004000
14.08.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva František Slezák a spol.,Lermontova 11, Martin 1407967200
02.05.2014 VSD, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1398981600
22.01.2014 Mesto Spišské Vlachy Kúpna zmluva Darina Garančovská,Hornádska 21,Spišské Vlachy 1390345200
17.01.2014 Mesto Spišské Vlachy Kúpna zmluva Pavol Michalko, Lipova 21, Spišské Vlachy 1389913200
17.12.2013 Stefanii Queen, Kanada Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1387234800
13.11.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 ku kúpnej zmuve zo dňa 19.9.2013 Slesko s.r.o,. Cintorínska 3 Bratislava 1384297200
19.09.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Slesko, s.r.o., Cintorínska 3, Bratislava 1379541600
05.08.2013 Mesto Spišské Vlachy Kúpna zmluva Daniel Krauz s manželkou Spišské Vlachy 1375653600
05.08.2013 Mesto Spišské Vlachy Kúpna zmluva Papcun, Krompachy 1375653600
15.04.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Imrich Farkaš a manželka, Spišské Vlachy 1365976800
15.04.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva p. Veselá, Hoščuková, Špernakovičová, Spišská Nová Ves 1365976800
09.04.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o prevode vlastníctva bytu Eva Chudíková, Spišské Vlachy 1365458400
11.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Kúpna zmluva Peter Podvojský 1355180400
11.12.2012 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Ľubomír Rímsky a manželka, Olšavka 32, Spišské Vlachy 1355180400
11.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Kúpna zmluva MUDr. Jozef Pavlik, Bystrany 1355180400
11.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Kúpna zmluva Veronika Tatarčíková, Košice 1355180400
11.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Kúpna zmluva Miroslav Havrilla, Olcnava 1355180400
11.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Kúpna zmluva Milan Marton, Krompachy 1355180400
10.12.2012 Inštitút hokejových štúdií, Dubová 14/9, Spišská Nová Ves Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy 1355094000
10.07.2012 KSR- Kameňolomy SR, Zvolen Kúpna zmluva č. 55/2012 Mesto Spišské Vlachy 1341871200
03.07.2012 JUDr. Milan Sivý, správca konkurznej podstaty Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy 1341266400
31.05.2012 Poštová banka, a.s., Bratislava Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy 1338415200
03.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Kúpna zmluva Ján Krigovský a manželka 1317592800