V našom meste

Výstava výtvarných prác na tému: "Anjel vianoc" - Galéria MsÚ

Výstava výtvarných detských prác v priestoroch Galérie MsÚ v termíne od 09.12.2019 - 19.12.2019.

Viac v prílohe.


Obnova národnej kultúrnej pamiatky

do odvolania Čítať ďalej...

Mesto Spišské Vlachy oznamuje, že s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR prebieha realizácia obnovy pamiatky - Kostol r.k. Nanebovzatia Panny Márie - "Stará radnica", č. ÚZPF 812/1, Spišské Vlachy, Požiarnická


Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
Oznámenie - elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR 10.12.2019 1575932400
VZN 5/2019 - VZN mesta Spišské Vlachy o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy - schválené 10.12.2019 1575932400
VZN 6/2019 - VZN mesta Spišské Vlachy o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 10.12.2019 1575932400
Obchodná verejná súťaž: Obchodná verejná súťaž - nájom poľnohospodárskych pozemkov č. 1 09.12.2019 1575846000
Obchodná verejná súťaž: Obchodná verejná súťaž - nájom poľnohospodárskych pozemkov č. 2 09.12.2019 1575846000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2019 1575846000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2019 1575846000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2019 1575846000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2019 1575846000
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 09.12.2019 1575846000
Uznesenia z MsZ - 8. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.11.2019 06.12.2019 1575586800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.12.2019 1575414000
Komisia Športová - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.12.2019 1575414000
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišské Vlachy na 1. polrok 2020 02.12.2019 1575241200
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 29.11.2019 1574982000
Komisia Finančná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.11.2019 1574895600
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 13.11.2019 1573599600
Informácia pre voliča k voľbám do NR SR 2020 13.11.2019 1573599600
Finančný rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2020 - 2022 11.11.2019 22.11.2019 1573426800
Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2020 - 2022 11.11.2019 22.11.2019 1573426800
Oznámenia samosprávy: Projekt - Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy 04.11.2019 19.11.2019 1572822000
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: "Výstavba detského ihriska v meste Spišské Vlachy" 30.09.2019 1569794400
Výzva na predloženie ponuky: "Výstavba detského ihriska v meste Spišské Vlachy" 16.09.2019 1568584800

Napísali o nás