V našom meste

Vyhodené mačiatka

Našli sa tri vyhodené mačiatka pred mostom smerom Zahurou. Ak ma niekto záujem, alebo možnosti sa ich ujať, prosím kontaktujte čislo 0944 074 561


OZNAM - zápis do novootvorenej ZUŠ v Spišských Vlachoch

do odvolania Príloha

Viac v prílohe.


Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
Komisia Finančná - Pozvánka na 29.09.2020. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.09.2020 1601244000
Pozvánka na MsZ - 16. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.09.2020 23.09.2020 1600812000
Zápisnica z MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 07.09.2020 22.09.2020 1600725600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 10. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.09.2020 1600293600
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu motorového vozidla vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 16.09.2020 1600207200
Obchodná verejná súťaž: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy - Zahura 11.09.2020 28.09.2020 1599775200
Uznesenia z MsZ - 15. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 07.09.2020 10.09.2020 1599688800
Oznámenie o aplikácii hnojovice 02.09.2020 1598997600
Informácie o triedení a recyklácii papiera 26.08.2020 1598392800
ÚVZ - Odporúčame dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky) 26.08.2020 1598392800
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 24.08.2020 1598220000
Tlačová správa - sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Košický samosprávny kraj 18.08.2020 1597701600
Likvidácia majetku priamym predajom - ponukové konanie 29.06.2020 30.9.2020 1593381600
Informácie k projektu: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy 07.02.2020 1581030000

Napísali o nás