V našom meste

Obnova vodovodných rozvodov na uliciach Jilemnického a Hviezdoslavova

od 1. 8. 2022 Čítať ďalej...

Mesto Spišské Vlachy oznamuje občanom, že v týždni od 1. 8. 2022 začína Podtatranská vodárenská spoločnosť realizovať obnovu vodovodných rozvodov na uliciach Jilemnického a Hviezdoslavova.
Žiadame preto občanov o súčinnosť a trpezlivosť vzhľadom k tomu, že bude na spomínaných uliciach obmedzená premávka a parkovanie motorových vozidiel.
Prerušenie dodávky pitnej vody pri prepájaní nového potrubia bude oznámené vopred.


Upozorňujeme


Oznámenie o výmene telekomunikačných stĺpov spol. Slovak Telekom, a.s. – projekt obnovy

do odvolania Čítať ďalej...

Spoločnosť SUNTEL Slovakia s.r.o., Košice v zmysle plnomocenstva od spoločnosti Slovak Telekom, a. s., oznamuje, že z dôvodu technickej modernizácie existujúcej infraštruktúry, pristupuje spoločnosť Slovak Telekom, a. s., v tomto roku k projektu obnovy – k výmene telekomunikačných stĺpov na nižšie menovaných uliciach v rámci mesta Spišské Vlachy:  • Lipová, Štúrova, Železničná, Slovenská,

Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
Zápisnica z MsZ - 31. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.07.2022 05.08.2022 1659650400
Komisia Finančná - Pozvánka na 9.8.2022. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.08.2022 1659477600
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Spišských Vlachoch 03.08.2022 1659477600
Pozvánka na MsZ - 32. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.08.2022 03.08.2022 1659477600
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej a Okrskovej VK 03.08.2022 18.08.2022 1659477600
Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Spišské Vlachy 02.08.2022 17.08.2022 1659391200
VZN 2/2022 - Štatút rekreačnej oblasti Za horou 27.07.2022 11.08.2022 1658872800
Zápisnica z MsZ - 30. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2022 26.07.2022 1658786400
Uznesenia z MsZ - 31. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.07.2022 20.07.2022 04.08.2022 1658268000
Zmena rozpočtu č. 1 20.07.2022 04.08.2022 1658268000
Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie 20.07.2022 1658268000
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta 20.07.2022 1658268000
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta 20.07.2022 1658268000
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 20.07.2022 1658268000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 20. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.07.2022 02.08.2022 1658095200
Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer): Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 11.07.2022 1657490400
Rozhodnutie predsedu NRSR z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 16.06.2022 1655330400

Napísali o nás