Vlašské trhy

Usmernenie ambulantného predaja výrobkov na Vlašskom trhu 2019

Dátum konania: 21.06.2019 (piatok) a 22.06.2019 (sobota) od 08:00 hod. do 23:00 hod.
Miesto konania: Spišské Vlachy, ulica Kostolná
Správca trhu: mesto Spišské Vlachy
Povolenia: Mgr. Mária Dzurillová, kontakt: 053 417 42 23
Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste spolu s povinnými prílohami je potrebné podať najneskôr do 14.6.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu
Usmernenie ambulantného predaja výrobkov na Vlašskom trhu
Čestné vyhlásenie - elektronická registračná pokladnica
Čestné vyhlásenie - pestovateľská činnosť
Čestné vyhlásenie - umelecké predmety