Vlašské trhy

Usmernenie ambulantného predaja výrobkov na Vlašskom trhu 2023

Dátum konania: 23.06.2023 (piatok) a 24.06.2023 (sobota) od 09:00 hod. do 00:00 hod.
Miesto konania: Spišské Vlachy, areál Rudoľovej záhrady
Správca trhu: mesto Spišské Vlachy
Povolenia: Mgr. Mária Dzurillová, kontakt: 053 417 42 23, email: socialne@spisskevlachy.sk
Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste spolu s povinnými prílohami je potrebné podať najneskôr do 19.6.2023

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu
Usmernenie ambulantného predaja výrobkov na Vlašskom trhu
Mapka Vlašského trhu
Čestné vyhlásenie - elektronická registračná pokladnica
Čestné vyhlásenie - pestovateľská činnosť
Čestné vyhlásenie - umelecké predmety