Pečať mesta 2016

Získali sme „PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST“

Mesto Spišské Vlachy bolo za rok 2016 Národným informačným strediskom Slovenskej republiky a. s., vyhodnotené ako mesto, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj a získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST 2016. V rámci okresu Spišská Nová ves sa naše mesto umiestnilo na 1. MIESTE.

Výhody pečate rozvoja obcí a miest 2016:

  • potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujete svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu
  • je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou
  • pečať Rozvoja obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí
  • podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov a odberateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika

Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo. Hodnotenie bolo zamerané na finančnú a majetkovú bonitu obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja. Vykonala sa analýza 2926 obcí a miest SR a naše mesto bolo vyhodnotené ako mesto, ktoré sa môže zaradiť medzi 30,28% obcí/miest, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj. Tieto parametre sú zaujímavé aj z pohľadu využívania výsledkov projektov realizovaných z financií eurofondov. Naša samospráva prešla prísnym hodnotením a bude zverejnená na stránkach Národného informačného strediska, a. s. a na stránkach Ministerstva hospodárstva SR v hospodárskom registri subjektov.

PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST 2017
PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST 2016