LUKOSTREĽBA

Vážení priatelia,

Lukostreľba je takmer taká stará ako je staré ľudstvo. Už pračlovek prišiel na to, že zviera sa dá uloviť skôr, ak vystrelíme zaostrenú tyčku z palice napnutou tetivou. Bol to prakticky jediný spôsob lovu a možnosti získania obživy po niekoľko tisíc rokov. Istý útlm nastal po začatí používania pušiek, no tradícia a chuť dokázať, že niečo trafím sám, ostala v mysli ľudí doteraz. Samozrejme, dnes už nepotrebujeme luk na lov, ale ten praveký pocit v nás ostáva.

V Spišských Vlachoch je možno tento šport nepoznaný, no našlo sa nás zopár, ktorí sme boli ochotní investovať svoje prostriedky do lukostreľby a ísť ukázať, že aj my vieme niečo trafiť. Otec so synom – Peter Michlík, Tomáš Michlík a Ján Sakmár z Olcnavy ukázali, že to vieme. Svedčia o tom aj tieto FOTOGRAFIE zo Slovenska, Česka a Poľska.

V budúcnosti by sme chceli založiť klub lukostreľby. Preto prosím záujemcov, aby sa ozvali na pemi27@gmail.com .
Lukostreľba je veľmi krásny šport, získate veľa priateľov, cestujete a spoznávate, získate trpezlivosť, rozvahu a nové skúsenosti.

Športu zdar a lukostreľbe zvlášť!

Peter Michlík