Oznámenia výsledkov vybavenia petícií

Zverejňovanie výsledku vybavenia petície podľa §5 ods. 7 zák. 85/1990 o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

* ZÁKON z 28.januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
* SMERNICA o vybavovaní sťažností a petícií 2017(*.pdf)

Názov petície Dátum doručenia Dátum vybavenia Stav vybavenia timestamp
Petícia proti investičnému zámeru firmy Slesalko, s. r.o., 22.01.2016 29.01.2016 nevyhodnotená 1453417200