Mestská knižnica

Odborný zamestnanec: Kontakt:
Martin Macejko Tel: 053 417 42 20

Po: 08:00-11:30 13:00-14:30

St: 08:00-11:30 13:00-17:30

Pia: 08:00-11:30 13:00-17:30

NÁZOV PROJEKTU: POPIS PROJEKTU: SUMA [EUR] STAV
Kniha otvára srdce a zahreje dušu Fond na podporu umenia poskytol v roku 2021 dotáciu vo výške 3.000,- EUR na nákup nového knižničného fondu. 3 000
Moderná knižnica = atraktívna cesta k poznaniu Skvalitnenie poskytovania knižničných služieb a vzdelávaco –osvetových aktivít v Mestskej knižnici v Spišských Vlachoch. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 34 600
VIDIEŤ - POZNAŤ - ČÍTAŤ Grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2010 poskytol dotáciu na nákup knižného fondu vo výške 1 500 eur. Mesto Spišské Vlachy projekt spolufinancovalo 5% t.j. 150 eur. Za finančné prostriedky bola nakúpená literatúra pre všetky vekové kategórie, zastúpená všetkými žánrami v počte 210 zväzkov. 1500

Dokumenty:

Knižničný a vypožičný poriadok Mestskej knižnice
Štatút Mestskej knižnice

Archív fotografií z akcií v knižnici:

01.02.2012 - A čo bolo ďalej - rozprávkové dopoludnie
29.10.2010 - Rozprávková noc
13.10.2010 - Mesiac úcty k starším
12.10.2010 - Exkurzia deti z MS
23.04.2010 - Beseda so spisovateľom Karpinským
18.11.2009 - Beseda v knižnici