Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Štatút komisií MsZ sa vzťahuje na štruktúru, činnosť a rokovanie komisií zriadených na základe § 15 ods 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Spišské Vlachy podľa § 11 ods. 2 pism. a.
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch (ďalej len komisie) sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ. Komisie nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.
Komisie plnia úlohy podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia úloh komisií, schválenom MsZ a tohto štatútu.
Zložením sľubu novozvolených poslancov MsZ zanikajú všetky komisie zriadené v predchádzajúcom volebnom období. Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov miestneho zastupiteľstva.

Mesto Spišské Vlachy má vytvorené podľa uznesenia MsZ č. 7/VIII/2018 pre príslušné funkčné obdobie 2018-2022 tieto stále komisie:

  • Finančná komisia
  • Kultúrno-školská komisia
  • Stavebná komisia
  • Sociálna komisia
  • Športová komisia
  • Komisia na ochranu verejného záujmu
Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch

Výstupy z komisií:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Komisia Finančná - Zápisnica z 16. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.11.2022 1669330800
Komisia Finančná - Pozvánka na na 22.11.2022. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.11.2022 1668985200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 21. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.09.2022 14.10.2022 1664143200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 21. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.09.2022 16.09.2022 1662674400
Komisia Finančná - Zápisnica z 15. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.08.2022 09.09.2022 1661205600
Komisia Finančná - Pozvánka na 9.8.2022. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.08.2022 10.08.2022 1659477600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 20. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 1658095200
Komisia Finančná - Zápisnica z 14. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.07.2022 29.07.2022 1657663200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 20. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 29.06.2022 07.07.2022 1656453600
Komisia Finančná - Pozvánka na 27.06.2022. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.06.2022 29.06.2022 1656021600
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.06.2022 24.06.2022 1654466400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 19. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2022 16.06.2022 1653948000
Komisia Športová - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2022 16.06.2022 1653948000
Komisia Finančná - Zápisnica z 13. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.05.2022 11.06.2022 16.06.2022 1653602400
Komisia Finančná - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.05.2022 27.05.2022 1653256800
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.05.2022 24.05.2022 1652738400
Komisia Športová - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.05.2022 24.05.2022 1652306400
Komisia Stavebná - Pozvánka na 19. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.05.2022 24.05.2022 1652306400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 18. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.03.2022 30.03.2022 1646953200
Komisia Športová - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.03.2022 23.03.2022 1646607600
Komisia Športová - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.02.2022 07.03.2022 1645570800
Komisia Stavebná - Pozvánka na 18. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.02.2022 07.03.2022 1645570800
Komisia Sociálna - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.02.2022 25.02.2022 1644188400
Komisia Finančná - Zápisnica z 17. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.02.2022 18.02.2022 1643756400
Komisia Sociálna - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.01.2022 07.02.2022 1643324400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 17. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.01.2022 07.02.2022 1642633200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 17. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 1641337200
Komisia Finančná - Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.12.2021. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.12.2021 29.12.2021 1639695600
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.12.2021 29.12.2021 1639004400
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.11.2021 25.11.2021 1637190000
Komisia Finančná - Zápisnica z 11. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.10.2021 25.10.2021 1633384800
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.09.2021 15.10.2021 1632780000
Komisia Finančná - Pozvánka na 28.09.2021. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.09.2021 04.10.2021 1632261600
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.09.2021 27.09.2021 1631570400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 16. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.08.2021 14.09.2021 20.09.2021 1630274400
Komisia Stavebná - Pozvánka na 16. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.08.2021 20.08.2021 1628632800
Komisia Finančná - Zápisnica z 10. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 08.07.2021 26.07.2021 1625695200
Komisia Finančná - Pozvánka na 10. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.06.2021 29.06.2021 08.07.2021 1624399200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 15. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.06.2021 01.07.2021 1623708000
Komisia Sociálna - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.06.2021 21.06.2021 1623362400
Komisia Športová - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.06.2021 21.06.2021 1622584800
Komisia Sociálna - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.05.2021 08.06.2021 1622066400
Komisia Stavebná - Pozvánka na 15. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.05.2021 08.06.2021 1621980000
Komisia Športová - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.05.2021 27.05.2021 1621375200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 14. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.05.2021 21.05.2021 1620165600
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.05.2021 21.05.2021 1620165600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 14. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.04.2021 28.04.2021 1618869600
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 26.04.2021. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.04.2021 28.04.2021 1618783200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 13. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.02.2021 11.03.2021 17.03.2021 1614121200
Komisia Sociálna - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.02.2021 17.03.2021 1614121200
Komisia Sociálna - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.02.2021 16.02.2021 1612393200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.02.2021 16.02.2021 1612393200
Komisia Športová - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.02.2021 20.02.2021 1612220400
Komisia Športová - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.01.2021 01.02.2021 1611097200
Komisia Finančná - Zápisnica z 9. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.01.2021 03.02.2021 1610665200
Komisia Finančná - Pozvánka na 9. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.12.2020 05.01.2021 1608505200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 12. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.12.2020 23.12.2020 1606950000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 12. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.11.2020 01.12.2020 1605654000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 11. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.10.2020 18.11.2020 1603753200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 11. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.10.2020 27.10.2020 1603144800
Komisia Finančná - Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.10.2020 27.10.2020 1601935200
Komisia Finančná - Pozvánka na 29.09.2020. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.09.2020 02.10.2020 1601244000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 10. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.09.2020 06.10.2020 1600293600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 10. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.09.2020 22.09.2020 1598997600
Komisia Finančná - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.08.2020 09.09.2020 1597788000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 9. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.08.2020 09.09.2020 1597701600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 9. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.07.2020 06.08.2020 1596146400
Komisia Finančná - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.07.2020 06.08.2020 1596060000
Komisia Finančná - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.07.2020 13.08.2020 1593727200
Komisia Športová - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.06.2020 08.07.2020 09.07.2020 1592863200
Komisia Finančná - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.06.2020 26.06.2020 1592344800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.06.2020 26.06.2020 1591912800
Komisia Športová - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.06.2020 19.06.2020 1591826400
Komisia Stavebná - Pozvánka na 8. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.05.2020 04.06.2020 1590444000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.03.2020 06.04.2020 1584572400
Komisia Sociálna - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.03.2020 06.04.2020 1584054000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.02.2020 02.03.2020 1582066800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.02.2020 26.02.2020 1581030000
Komisia Sociálna - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.02.2020 17.02.2020 1580943600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.01.2020 30.01.2020 1579647600
Komisia Športová - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.12.2019 02.01.2020 1576537200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.12.2019 23.12.2019 1575414000
Komisia Športová - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.12.2019 22.12.2019 1575414000
Komisia Finančná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.11.2019 23.12.2019 1574895600
Komisia Finančná - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.11.2019 22.12.2019 1573513200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 08.10.2019 30.10.2019 1570485600
Komisia Finančná - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.09.2019 14.10.2019 1569362400
Komisia Stavebná - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.09.2019 27.09.2019 1568757600
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.09.2019 27.09.2019 1568066400
Komisia Finančná - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.09.2019 12.09.2019 1567720800
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.08.2019 02.09.2019 1566770400
Komisia Finančná - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.07.2019 01.08.2019 1563228000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 01.07.2019 16.07.2019 1561932000
Komisia Finančná - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.06.2019 03.07.2019 1561327200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.06.2019 20.06.2019 1560290400
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.06.2019 20.06.2019 1559512800
Komisia Finančná - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.05.2019 10.06.2019 1558562400
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.05.2019 24.05.2019 1557871200
Komisia Finančná - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.05.2019 24.05.2019 1557698400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.04.2019 09.05.2019 1555279200
Komisia Finančná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.04.2019 29.04.2019 1554415200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.03.2019 17.04.2019 1553727600
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 01.03.2019 15.03.2019 1551394800
Komisia Športová - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.02.2019 10.03.2019 1551049200
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 1550790000
Komisia Športová - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.02.2019 28.02.2019 21.02.2019 1550012400
Komisia Finančná - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.02.2019 28.02.2019 21.02.2019 1550012400
Komisia Sociálna - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.02.2019 21.02.2019 1549321200
Komisia Sociálna - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.01.2019 09.02.2019 04.02.2019 1548370800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.01.2019 30.01.2019 04.02.2019 1547506800
Komisia Stavebná - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.01.2019 09.01.2019 10.01.2019 1546470000