Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Finančná komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Jozef Šiška Mgr. V. Hanigovská Ing. Svetlana Kočišová
Milan Biroščák

Výstupy z Finančnej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp