Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Kultúrno-školská komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Ing. Viliam Grega Mgr. Barbora Ilečková Ing. Svetlana Kočišová
Jozef Šiška

Výstupy z Kultúrno-školskej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp