Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Sociálna komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Ing. Juraj Jánošík Mgr. Mária Dzurilová Milan Biroščák
Ján Baloga.

Výstupy zo Sociálnej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp