Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Sociálna komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Ing. Juraj Jánošík Mgr. Mária Dzurilová Milan Biroščák
Ján Baloga
Bc. Alena Sajdáková
Mária Antošová

Výstupy zo Sociálnej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.03.2023 13.04.2023 1679526000
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.03.2023 13.03.2023 1678057200