Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Športová komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Bc. Dávid Labaš Mgr. Ronald Pikla Ing. Juraj Jánošík
Ján Baloga

Výstupy zo Športovej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Výberové konania: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta 27.09.2016 27.10.2016 28.10.2016 1474927200
Výberové konania: Výzva na voľby členov Rady školy pri ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy 08.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 1465336800
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľ/ka CVČ v Spišských Vlachoch 02.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 1464818400
Výberové konania: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy 08.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 1449529200
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času Spišské Vlachy 21.10.2015 11.11.2015 12.11.2015 1445378400
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy 18.06.2015 09.07.2015 14.02.2018 1434578400
Výberové konania: Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - Stavebný úrad 27.05.2015 17.06.2015 18.06.2015 1432677600
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času v Spišských Vlachoch 13.04.2015 04.05.2015 05.05.2015 1428876000
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy 19.12.2014 19.01.2015 20.01.2015 1418943600
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky MŠ 19.12.2014 19.01.2015 20.01.2015 1418943600
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky CVČ v Spišských Vlachoch 18.08.2014 10.09.2014 11.09.2014 1408312800
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy 08.07.2014 15.08.2014 16.08.2014 1404770400
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy 28.04.2014 30.05.2014 31.05.2014 1398636000
Výberové konania: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy 28.04.2014 30.05.2014 31.05.2014 1398636000