Voľby v meste

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Mestský úrad Spišské Vlachy,
SNP 34,
Spišské Vlachy

Email:
Telefón: 053/417 42 26

Tlačivo a náležitosti, ktoré musí obsahovať Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?nr23-preukaz
(v listinnej podobe a elektronickej – emailom doručiť žiadosť najneskôr do 08.09.2023, osobne najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách mesta). Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 16.08.2023.


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Mestský úrad Spišské Vlachy,
Mgr. Valéria Bašistová,
SNP 34,
Spišské Vlachy

Email: (doručiť najneskôr do 21. augusta 2023 do 24.00 h)
Telefón: 053/417 42 10

Tlačivo a náležitosti, ktoré musí obsahovať „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?nr23-info2


Voľba poštou

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou. Volič môže požiadať o voľbu poštou ELEKTRONICKY alebo V LISTINNEJ PODOBE.

Výsledky volieb do NR SR - Zápisnica OVK č. 3
Výsledky volieb do NR SR - Zápisnica OVK č. 2
Výsledky volieb do NR SR - Zápisnica OVK č. 1
Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady SR
ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE
ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČOVANIE Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
TS: Voľby poštou zo zahraničia
Voľby poštou zo zahraničia
Oznámenie o utvorení volebných okrskov v meste Spišské Vlachy pre konanie volieb do Národnej rady SR
Informácie pre voliča
Rozhodnutie predsedu NRSR z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

VÝSLEDKY volieb do orgánov samosprávy mesta

Zápisnica MVK o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Miestna volebná komisia na základe sčítania hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 29.10.2022 zverejňuje oficiálne výsledky vo voľbách primátora mesta a vo voľbách do Mestského zastupiteľstva v tomto rozsahu:

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 2 687
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky s hlasovacími lístkami 1 492
Volebná účasť na voľbách do orgánov mesta (%) 55,5
Počet odovzdaných obálok 1 489
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do MsZ 1 448
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora 1 466

Výsledky vo voľbách primátora mesta:

P.č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, hnutie, NEKA Počet platných hlasov
1. Vladimír Baloga NEKA 567
2. Ľubomír Fifik NEKA 460
3. Martin Čurilla, Ing. NEKA 323
4. Jozef Šiška Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO 93
5. Slavomír Kandra SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 22
6. Slavomír Sokolský SMER - sociálna demokracia 1

Výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva:

P.č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, hnutie, NEKA Počet platných hlasov
1. Martin Čurilla, Ing., arch., NEKA 649
2. Vladimír Baloga NEKA 632
3. Jozef Šiška Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO 506
4. Juraj Jánošík, Ing. NEKA 464
5. Viliam Grega, Ing. Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO 445
6. Svetlana Kočišová, Ing. NEKA 437
7. Darina Dzurilová, Mgr. NEKA 392
8. Ján Baloga Kresťanskodemokratické hnutie 327
9. Dávid Labaš, Bc. Demokratická strana 313
10. Milan Biroščák KDH 308
11. Peter Klocek NEKA 302
12. Ladislav Forgáč NEKA 292
13. Miroslav Hmelár HLAS - sociálna demokracia 284
14. Marcela Satmáryová, PaeDr. SME RODINA 283
15. Jozef Lazor KDH 255
16. Michal Pramuk NEKA 252
17. Štefan Labanc ZA ĽUDÍ 239
18. Roman Vitkovský Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO 234
19. Slavomír Kandra SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 227
20. Jozef Tomajko SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 214
21. Ján Krigovský KDH 193
22. Stanislav Kandrik Slovenská národná strana 177
23. Ľubomír Jurek, Ing KDH 168
24. Štefan Pendrák SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 134
25. Ondrej Porada, Ing. SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 121
26. Kamil Malíček ŠANCA 101
27. Róbert Novák NEKA 80

KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA

1. Vladimír Baloga, 42 r., vedúci strediska, nezávislý kandidát
2. Martin Čurilla, Ing., arch., 51 r., architekt, nezávislý kandidát
3. Ľubomír Fifik, 50 r., primátor, nezávislý kandidát
4. Slavomír Kandra, 53 r., technológ, SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
5. Slavomír Sokolský, 52 r., SZČO, SMER - sociálna demokracia
6. Jozef Šiška, 25 r., manažér, Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO

KANDIDÁTI NA POSLANCOV MESTA

1. Ján Baloga, 47 r., vychovávateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Vladimír Baloga, 42 r., vedúci strediska, nezávislý kandidát
3. Milan Biroščák, 67 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Martin Čurilla, Ing., arch., 51 r., architekt, nezávislý kandidát
5. Darina Dzurilová, Mgr., 58 r., učiteľka, nezávislý kandidát
6. Ladislav Forgáč, 51 r., správca obvodu, nezávislý kandidát
7. Viliam Grega, Ing., 27 r., konštruktér, Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO
8. Miroslav Hmelár, 43 r., SZČO, HLAS - sociálna demokracia
9. Juraj Jánošík, Ing., 55 r., učiteľ, nezávislý kandidát
10. Ľubomír Jurek, Ing., 60 r., vedúci strediska, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Slavomír Kandra, 53 r., technológ, SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
12. Stanislav Kandrik, 61 r., automechanik, Slovenská národná strana
13. Peter Klocek, 61 r., majster, nezávislý kandidát
14. Svetlana Kočišová, Ing., 46 r., učiteľka, nezávislý kandidát
15. Ján Krigovský, 47 r., operátor výroby, Kresťanskodemokratické hnutie
16. Štefan Labanc, 33 r., obchodný zástupca, ZA ĽUDÍ
17. Dávid Labaš, Bc., 34 r., zdravotnícky záchranár, Demokratická strana
18. Jozef Lazor, 57 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Radoslav Leščáni, Ing., 57 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
20. Kamil Malíček, 57 r., invalidný dôchodca, ŠANCA
21. Róbert Novák, 34 r., servisný technik plynových zariadení, nezávislý kandidát
22. Štefan Pendrák, 57 r., robotník, SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
23. Ondrej Porada, Ing., 24 r., konštruktér, SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
24. Michal Pramuk, 43 r., živnostník, nezávislý kandidát
25. Marcela Satmáryová, PaedDr., 48 r., učiteľka, SME RODINA
26. Jozef Šiška, 25 r., manažér, Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO
27. Jozef Tomajko, 61 r., majster odbornej prípravy, SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
28. Roman Vitkovský, 49 r., slobodný umelec, Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO

Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov, volebné komisie a kandidátov
Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Spišské Vlachy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva Spišské Vlachy
Oznámenie o utvorení volebných okrskov, volebných miestností a zapisovateľov okrskových volebných komisií
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej a Okrskovej volebnej komisie
Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Spišské Vlachy
Informácie pre nezávislých kandidátov
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Tlačivá a vzory
Volebná kampaň
Delegovanie do volebných komisií
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta
Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Mestský úrad Spišské Vlachy,
SNP 34,
Spišské Vlachy

Email: Telefón: 053/417 42 10


E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:

Mestský úrad Spišské Vlachy,
SNP 34,
Spišské Vlachy

Email: Telefón: 053/417 42 10


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Mestský úrad Spišské Vlachy,
Mgr. Valéria Bašistová,
SNP 34,
Spišské Vlachy

Email: (doručiť najneskôr do 08.01.2020 do 24.00 h.)
Telefón: 053/417 42 10

Tlačivo a náležitosti, ktoré musí obsahovať „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?nr20-info2

Výsledky volieb do NR SR podľa jednotlivých okrskov v Spišských Vlachoch (*.pdf)
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 (*.pdf)
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 (*.pdf)
Hlasovací preukaz (*.pdf)
POUČENIE o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou (*.pdf)
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia (*.pdf)
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 (*.doc)
Zákon č. 180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*.pdf)
Informácia pre voliča k voľbám do NR SR 2020(*.pdf)
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR (*.pdf)

VÝSLEDKY volieb do orgánov samosprávy mesta

Výsledky volieb na stiahnutie Príhovor staronového primátora mesta

Miestna volebná komisia na základe sčítania hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 10.11.2018 zverejňuje oficiálne výsledky vo voľbách primátora mesta a vo voľbách do Mestského zastupiteľstva v tomto rozsahu:

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 2 758
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky s hlasovacími lístkami 1 550
Volebná účasť na voľbách do orgánov mesta (%) 56,20
Počet odovzdaných obálok 1 550
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do MsZ 1 523
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora 1 529

Výsledky vo voľbách primátora mesta:

P.č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, hnutie, NEKA Počet platných hlasov
1. Ľubomír Fifik NEKA 805
2. Monika Koperdáková, Mgr. NEKA 474
3. Daniel Pacovský, Bc. NEKA 160
4. Slavomír Kandra NEKA 79
5. Marcela Satmáryová, PaedDr. Sme rodina – Boris Kollár 11

Výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva:

P.č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, hnutie, NEKA Počet platných hlasov
1. Juraj Jánošík, Ing. NEKA 682
2. Monika Koperdáková, Mgr. NEKA 653
3. Milan Biroščák KDH 629
4. Martin Čurilla, Ing., arch., Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) 551
5. Marcela Satmáryová, PaeDr. SME RODINA - Boris Kollár 507
6. Jozef Lazor KDH 503
7. Štefan Labanc NEKA 497
8. Svetlana Kočišová Ing. NEKA 489
9. Rastislav Bečker, Ing. KDH 487
10. Peter Klocek NEKA 480
11. Pavol Kičin NEKA 445
12. Tomáš Celec Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) 441
13. Slavomír Kandra NEKA 428
14. Arnold Hozza KDH 394
15. Daniel Pacovský, Bc. NEKA 362
16. Markéta Klapáčová, PhDr. NEKA 343
17. Ľubomír Pikla, Mgr. NEKA 335
18. Ivan Suchý, Ing. NEKA 335
19. Kamil Malíček NEKA 235
20. Ondrej Matz NEKA 227
21. Marta Poradová NEKA 156

KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA

1. Ľubomír Fifik, 46 r., primátor, nezávislý kandidát
2. Slavomír Kandra, 49 r., nástrojár, nezávislý kandidát
3. Monika Koperdáková, Mgr., 53 r., učiteľka v špeciálnej škole, nezávislá kandidátka
4. Daniel Pacovský, Bc., 44 r., právnik, nezávislý kandidát
5. Marcela Satmáryová, PaedDr., 45 r., učiteľka ZŠ, Sme rodina – Boris Kollár

KANDIDÁTI NA POSLANCOV MESTA

1. Rastislav Bečker, Ing., 45 r., montér, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Milan Biroščák, 63 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Tomáš Celec, 45 r., živnostník, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
4. Martin Čurilla, Ing., arch., 47 r., architekt, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
5. Arnold Hozza, 59 r., vedúci výroby, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Juraj Jánošík, Ing., 51 r., učiteľ, nezávislý kandidát
7. Slavomír Kandra, 49 r., nástrojár, nezávislý kandidát
8. Pavol Kičin, 53 r., vedúci skladu, nezávislý kandidát
9. Markéta Klapáčová, PhDr., 41 r., hlavná kontrolórka obcí, nezávislá kandidátka
10. Peter Klocek, 57 r., majster, nezávislý kandidát
11. Svetlana Kočišová, Ing., 43 r., SZČO, nezávislá kandidátka
12. Monika Koperdáková, Mgr., 53 r., učiteľka v špeciálnej škole, nezávislá kandidátka
13. Štefan Labanc, 29 r., vodič z povolania, nezávislý kandidát
14. Jozef Lazor, 53 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Kamil Maliček, 54 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
16. Ondrej Matz, 31 r., SZČO, nezávislý kandidát
17. Daniel Pacovský, Bc., 44 r., právnik, nezávislý kandidát
18. Ľubomír Pikla, Mgr., 49 r., dôchodca, nezávislý kandidát
19. Marta Poradová, 49 r., robotníčka, nezávislá kandidátka
20. Marcela Satmáryová, PaedDr., 45 r., učiteľka ZŠ, Sme rodina – Boris Kollár
21. Ivan Suchý, Ing., 53 r., vodič MKD, nezávislý kandidát

Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov, volebné komisie a kandidátov
Volebná kampaň kandidátov v obci do 5 000 obzvateľov
Oznámenie o utvorení volebných okrskov, volebných miestností a zapisovateľov okrskových volebných komisií - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta
Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Spišské Vlachy
Zákon č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Tlačivá a vzory pre vedenie volebnej kampane
Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám
Informácie pre nezávislých kandidátov
Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6.júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

(najneskôr do 05.10.2017; na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.)

MsÚ, SNP 34, Spišské Vlachy
Mgr. Valéria Bašistová
telefón: 053/417 42 10

Podrobnejšie informácie k voľbám nájdete na stránke:https://www.minv.sk/?volby-vuc
Bližšie informácie o delegovaní a tlačivo „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?vuc17-delegovanie


Výsledky volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu KSK.
Oznámenie o odvolaní a vzdaní sa kandidatúry pre voľby na predsedu a zastupiteľstva KSK.
Oznámenie o odvolaní z kandidatúry pre voľby predsedu KSK.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2016, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností na území mesta Spišské Vlachy.
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií.
Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávnych krajov
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23.júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

MsÚ, SNP 34, Spišské Vlachy
Mgr. Valéria Bašistová
telefón: 053/417 42 10
, (doručiť najneskôr do 11.1.2016)

Tlačivo a náležitosti, ktoré musí obsahovať „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke:
http://www.minv.sk/?nr16-delegovanie

V prípade zasielania žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (najneskôr do 15.02.2016) a žiadosti o voľbu poštou (najneskôr do 15.01.2016) elektronicky (emailom), elektronická adresa na doručovanie žiadostí:

Výsledky volieb do NR SR podľa jednotlivých okrskov v Spišských Vlachoch (*.pdf)
Hlasovací preukaz (*.pdf)
Žiadosť o hlasovací preukaz (*.pdf)
POUČENIE o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou (*.pdf)
Volebné okrsky (*.pdf)
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 (*.doc)
Zákon č. 180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*.pdf)
Informácie pre voliča (*.pdf)
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR (*.pdf)

VÝSLEDKY volieb do orgánov samosprávy mesta

Výsledky volieb na stiahnutie Príhovor staronového primátora mesta

Miestna volebná komisia na základe sčítania hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 15.11.2014 zverejňuje oficiálne výsledky vo voľbách primátora mesta a vo voľbách do Mestského zastupiteľstva v tomto rozsahu:

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 2 801
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky s hlasovacími lístkami 1 506
Volebná účasť na voľbách do orgánov mesta (%) 53,77
Počet odovzdaných obálok 1 506
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do MsZ 1 476
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora 1 481

Výsledky vo voľbách primátora mesta:

P.č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, hnutie, NEKA Počet platných hlasov
1. Ľubomír Fifik NEKA 870
2. Daniel Pacovský, Bc. NEKA 235
3. Rastislav Bečker, Ing. NEKA 187
4. Ivan Suchý, Ing. NEKA 144
5. Ľudovít Petruška, Bc. NEKA 45

Výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva:

P.č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, hnutie, NEKA Počet platných hlasov
1. Radoslav Leščani, Ing. KDH 557
2. Ľubomír Baloga, ThLic., PhD. NEKA 554
3. Vladimír Baloga, Mgr. NEKA 513
4. Branislav Legát, Mgr. NEKA 474
5. Ladislav Šterbinský, Ing. KDH 408
6. Juraj Jánošík, Ing. NEKA 394
7. Ivan Suchý, Ing. NEKA 366
8. Marcela Satmáryová, PaeDr. NEKA 358
9. Peter Klocek NEKA 344
10. Rastislav Bečker, Ing. NEKA 339
11. Monika Koperdáková, Mgr. SMER-SD 330
12. Daniel Pacovský, Bc. NEKA 328
13. Pavol Kičin NEKA 306
14. Jozef Repaský, Ing. KDH 295
15. Milan Biročšák KDH 291
16. Štefan Labanc NEKA 290
17. Tomáš Celec NEKA 288
18. František Pikla SIEŤ 277
19. Rastislav Kandra SDKÚ-DS 275
20. František Tomčík, Mgr. NEKA 269
21. Anna Kišáková, Bc. NEKA 262
22. Michal Dzurila, Ing. SDKÚ-DS 252
23. Markéta Klapáčová, PhDr. NEKA 251
24. Michal Závadský NEKA 250
25. Jozef Tatarko, Ing. NEKA 220
26. Vladimír Leško NEKA 195
27. Mária Loyová, Mgr. NEKA 189
28. Ľudovít Petruška, Bc. NEKA 175
29. Samuel Pavlik SDKÚ-DS 169
30. Jana Matušíková, Mgr. SIEŤ 161
31. Kamil Maliček NEKA 149
32. Tomáš Labaš NEKA 145
33. Adriána Smiková NEKA 133
34. Alena Balogová NEKA 124
35. Milan Pavlík, Ing. NEKA 119
36. Michal Labaš NEKA 115
37. Tibor Pongó NEKA 81

KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA

1. Rastislav Bečker, Ing., 41 r., SZČO, Spišské Vlachy, Vajanského 27, nazávislý kandidát
2. Ľubomír Fifik, 42 r., technik, Spišské Vlachy, Vajanského 49, nazávislý kandidát
3. Daniel Pacovský, Bc., 40 r., právnik, Spišské Vlachy, Včelná 15, nazávislý kandidát
5. Ivan Suchý, Ing., 49 r., vodič MKD, Spišské Vlachy, Včelná 878/17, nazávislý kandidát
4. Ľudovít Petruška, Bc., 41 r., výpravca, Spišské Vlachy, Spišská 655/19 nazávislý kandidát

KANDIDÁTI NA POSLANCOV MESTA

1. Rastislav Bečker, Ing., 41 r., SZČO, Spišské Vlachy, Vajanského 27, nazávislý kandidát
8. Juraj Jánošík, Ing., 47 r., pedagóg, Spišské Vlachy, Sládkovičova 3, nazávislý kandidát
11. Anna Kišáková, Bc.,47r., sociálno-výchovná pracovníčka, Spišské Vlachy, Železničná 39, nazávislý kandidát
12. Markéta Klapačová PhDr., 37 r., hlavná kontrolórka obce, Spišské Vlachy, Železničná 57, nazávislý kandidát
13. Peter Klocek, 53 r., majster výroby, Spišské Vlachy, Slovenská 8, nazávislý kandidát
18. Branislav Legát, Mgr., 30 r., právnik, Spišské Vlachy, Slnečná 18, nazávislý kandidát
20. Vladimír Leško, 50 r., manažér, Spišské Vlachy, Hviezdoslavova 3, nazávislý kandidát
25. Milan Pavlik, Ing., 46. r, manažér, Spišské Vlachy, Kostolná 37, SDKÚ-DS
26. Samuel Pavlik, 38 r., učiteľ, Spišské Vlachy, Kukučínova 11, SDKÚ-DS
31. Marcela Satmáryová, PaedDr., 40 r., pedagogička, Spišské Vlachy, Požiarnická 43, nazávislý kandidát
33. Ivan Suchý, Ing., 49 r., vodič MKD, Spišské Vlachy, Včelná 878/17, nazávislý kandidát
35. Jozef Tatarko, Ing., 50 r., manažér, Spišské Vlachy, Kukučínova 10, nazávislý kandidát
37. Michal Závadský, 48 r., hasič-záchranár, Spišské Vlachy, Záhradná č. 10, nazávislý kandidát
1. Ľubomír Baloga, ThLic., PhD., 34 r., učiteľ, Spišské Vlachy, 9.mája 814/25, nazávislý kandidát
2. Vladimír Baloga, Mgr., 61 r., pedagóg, Spišské Vlachy, Štúrova 14, nazávislý kandidát
3. Alena Balogová, 38 r., SZČO, Spišské Vlachy, Tajovského 1, SIEŤ
5. Milan Biroščák, 59 r., technik, Spišské Vlachy, Mlynská 17, KDH
6. Tomáš Celec, 41 r., živnostník, Spišské Vlachy, Mlynská 14, nazávislý kandidát
7. Michal Dzurila, Ing., 28 r., ekonóm, Spišské Vlachy, Slovenská 11, SDKÚ-DS
9. Rastislav Kandra, 39 r., živnostník, Spišské Vlachy, Slobody 16, SDKÚ-DS
10. Pavol Kičin, 48 r., elektromechanik, Spišské Vlachy, Cintorínska 13, nazávislý kandidát
14. Monika Koperdáková, Mgr., 49 r., riaditeľka školy, Spišské Vlachy, Včelná 16, SMER-SD
15. Štefan Labanc, 25 r., vodič z povolania, skladník, Spišské Vlachy, Spišská 20, nazávislý kandidát
16. Michal Labaš, 54 r., SZČO, Spišské Vlachy, Záhradná 47, SNS
17. Tomáš Labaš, 29 r., vodič, Spišské Vlachy, Záhradná 47, nazávislý kandidát
19. Radoslav Leščani, Ing., 49 r., pedagóg, Spišské Vlachy, Komenského 30, KDH
21. Mária Loyová, Mgr., 46 r., špeciálna pedagogička, Spišské Vlachy, J. Fabiniho 1022/21, nazávislý kandidát
22. Kamil Maliček, 49 r., živnostník, Spišské Vlachy, 9. mája 28, nazávislý kandidát
23. Jana Matušíková, Mgr., 50 r., učiteľka ZŠ, Spišské Vlachy, 9. mája 28, SIEŤ
24. Daniel Pacovský, Bc., 40 r., právnik, Spišské Vlachy, Včelná 15 ,nazávislý kandidát
27. Ľudovít Petruška, Bc., 41 r., výpravca, Spišské Vlachy, Spišská 655/19, nazávislý kandidát
28. František Pikla, 44 r., SZČO, Spišské Vlachy, Kostolná 15, SIEŤ
29. Tibor Pongó, 30 r., elektromontér, Spišské Vlachy, Včelná 16, SMER-SD
30. Jozef Repaský, Ing., 59 r., pedagóg, Spišské Vlachy, Spišská 10, KDH
32. Adriána Smiková, 42 r., SZČO, Spišské Vlachy, Záhradná 50, nazávislý kandidát
34. Ladislav Šterbinský, Ing., 56 r., poľnohospodársky inžinier, Spišské Vlachy, Štúrova 32, KDH
36. František Tomčík, Mgr., 29 r., učiteľ, Spišské Vlachy, Mlynská 52/4, nazávislý kandidát

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta Spišské Vlachy (*.pdf)
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Spišské Vlachy (*.pdf)
Oznámenie o predložených kandidátnych listinách (*.pdf)
Informácie k podávaniu kandidátnych listín (*.pdf)
Informácie pre voliča (*.pdf)
KANDIDÁTNA LISTINA nezávislého kandidáta pre voľby primátora mesta Spišské Vlachy, konaných dňa 15. novembra 2014 (*.doc)
KANDIDÁTNA LISTINA nezávislého kandidáta pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch,konaných dňa 15. novembra 2014 (*.doc)
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu primátora mesta pre voľby do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 15. novembra 2014 (*.pdf)
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 15. novembra 2014 (*.pdf)
OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 15.novembra 2014 (*.pdf)
Volebné okrsky (*.pdf)
Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v meste Spišské Vlachy (*.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

Výsledky volieb:


Primátor:

1. Ľubomír Fifik 1 090 hlasov NEKA
2. Ing. Ladislav Šterbinský 326 hlasov KDH, SaS
3. Ing. Michal Kiššák 203 hlasov SMER, SNS, ĽS-HZDS
4. Ing. Rastislav Bečker 105 hlasov NEKA

Poslanci:

P. č. Meno a priezvisko Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Spolu
1. Ľubomír Fifik 362 238 317 917
2. Vladimír Baloga, Mgr. 221 165 237 623
3. Radoslav Leščani, Ing. 185 161 208 554
4. Michal Kiššák, Ing. 174 110 186 470
5. Ladislav Šterbinský, Ing. 136 130 183 449
6. Ľubomír Baloga, ThLic. 148 123 175 446
7. Petra Chudíková, Bc. 163 114 133 410
8. František Pikla 167 112 128 407
9. Rastislav Kicko 141 100 144 385
10. Pavol Kičin 188 82 110 380
11. Jozef Repaský, Ing. 118 127 131 376
12. Monika Koperdáková, Mgr. 131 97 144 372
13. Tomáš Celec 169 92 108 369
14. Jozef Dorocák, Ing. 111 116 127 354
15. Milan Biroščák 111 111 121 343
16. Stanislav Lazor, MUDr. 134 102 99 335
17. Štefan Blaščák, Mgr. 103 81 128 312
18. Stanislav Dzurila, Ing. 95 92 100 287
19. Milan Straka 125 73 79 277
20. Darina Garančovská 137 62 77 276
21. Jozef Ružbacký, Mgr. 68 93 112 273
22. Ladislav Forgáč 83 66 120 269
23. Jozef Vanacký 76 76 103 255
24. Stanislav Kandra 119 58 67 244
25. Vladislav Palenčár, MVDr. 73 63 96 232
26. Miloš Janečko 94 66 65 225
27. Samuel Pavlík 78 67 77 222
28. Michal Zavadský 93 44 85 222
29. Ivan Čurilla, JUDr. 81 57 69 207
30. Miroslav Hmelár 103 38 42 183
31. Radoslav Nemčík 58 49 74 181
32. Tibor Pongó 54 30 73 157
33. Tomáš Labaš 64 28 63 155
34. Kamil Hronec 55 49 51 151
35. Ľuboš Mackoviak 73 23 43 139
36. Katarína Valenčíková 83 18 23 124
37. Ján Krištofčo 43 24 37 104
38. Ján Perún 51 16 14 81

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov Zvolený starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
2 814 1 742 61,90 1 742 1 701 1 724 97,64 98,96 11 11 1

zdroj informácií: Štatistický úrad Slovenskej republiky


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010 v čase od 7,00 do 20,00 hod.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov vek ( zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí ).

Všeobecné informácie.
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schválilo uznesením č. 48/3 na nové volebné obdobie počet poslancov mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch v počte 11 poslancov a pre voľby do orgánov samosprávy obci jeden volebný obvod. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifík rozhodnutím č 51/2010 zo dňa 2.9.2010 vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 Mgr. Martu Meľuchovú.

Zoznamy kandidátov:

kandidáti na primátora mesta Spišské Vlachy
kandidáti na poslancov mesta Spišské Vlachy


Volebné okrsky:

Volebné okrsky a zapisovatelia volebných komisií


Tlačivá na stiahnutie

Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)


Kandidátne listiny pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
- podávajú politické strany a nezávislí kandidáti za volebný obvod. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.

Kandidátne listiny pre voľbu primátora
- podávajú politické strany a nezávislí kandidáti. Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.

Doručovanie kandidátnych listín
Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne v úradných hodinách Mestského úradu do kancelárie č.116 na poschodí Mestského úradu v Spišských Vlachoch po dohode so zapisovateľkou:
denne od 7,30 hod. do 15,30 hod. Obed: 11,30 -12,00 hod
alebo na adresu zapisovateľky:
Mgr. Marta Meľuchová
Slnečná 9, Spišské Vlachy
mobil: 0907 641 335
e-mail: martamel@post.sk


Počet obyvateľov v meste Spišské Vlachy k 2.9.2010 je 3 618. Údaj je získaný s evidencie obyvateľov mesta Spišské Vlachy.