V našom meste

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1.10.2023


Ako správne triediť obaly od rýb a rybích výrobkov

Viac v prílohe.


Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 22.09.2023 07.10.2023 1695333600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.09.2023 1695247200
Oznámenia KSK: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj 21.09.2023 1695247200
Výrub drevín / krovia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 19.09.2023 27.09.2023 1695074400
Oznam pre daňovníkov 06.09.2023 1693951200
VZN x/2023 - Prílohy č. 1 k VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2022 zo dňa 22. 12. 2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a šk. zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaď. pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 04.09.2023 19.09.2023 1693778400
VZN x/2023 - VZN mesta Spišské Vlachy č. /2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišské Vlachy a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 4/2008 zo dňa 09.10.2008, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Spišské Vlachy 31.08.2023 15.09.2023 1693432800
Voľby do NR SR - ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE 25.07.2023 1690236000
Voľby do NR SR - ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČOVANIE Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 25.07.2023 1690236000
Oznámenie o utvorení volebných okrskov v meste Spišské Vlachy pre konanie volieb do Národnej rady SR 26.06.2023 1687730400
Voľby do Národnej rady SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 13.06.2023 1686607200
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 12.06.2023 1686520800

Napísali o nás