V našom meste

JESENNÉ UPRATOVANIE

od 6.11. do 15.11.2019 Čítať ďalej...

Oznamujeme občanom, že od stredy 06.11.2019 do piatku 15.11.2019 bude prebiehať jesenné upratovanie v areáli bývalej STS pri Rudoľovej záhrade v čase: PONDELOK-PIATOK od 13:00 – 17:00 hod., kde bude možné uložiť odpad,


Obnova národnej kultúrnej pamiatky

do odvolania Čítať ďalej...

Mesto Spišské Vlachy oznamuje, že s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR prebieha realizácia obnovy pamiatky - Kostol r.k. Nanebovzatia Panny Márie - "Stará radnica", č. ÚZPF 812/1, Spišské Vlachy, Požiarnická


Úradná tabuľa

Názov oznamu Vyvesené od Pripomienkovať do timestamp
Komisia Finančná - Pozvánka na 13.11.2019 . zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.11.2019 1573513200
Finančný rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2020 - 2022 11.11.2019 22.11.2019 1573426800
VZN 0/2019 - Návrh VZN mesta Spišské Vlachy o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 11.11.2019 26.11.2019 1573426800
Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2020 - 2022 11.11.2019 22.11.2019 1573426800
VZN 0/2019 - Návrh VZN mesta Spišské Vlachy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území mesta Spišské Vlachy 11.11.2019 26.11.2019 1573426800
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 11.11.2019 19.11.2019 1573426800
VZN 0/2019 - VZN mesta Spišské Vlachy o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy 11.11.2019 26.11.2019 1573426800
Oznámenia samosprávy: Projekt - Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy 04.11.2019 19.11.2019 1572822000
Výberové konania: Obsadenie pracovného miesta, alebo na dohodu o pracovnej činnosti „Vodiča traktora“ 29.10.2019 13.11.2019 1572303600
Oznámenie o poskytnutí dotácie na rok 2020 21.10.2019 1571608800
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy 14.10.2019 1571004000
Zápisnica z MsZ - 7. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.10.2019 11.10.2019 1570744800
Oznámenie verejnou vyhláškou: stavba - rekonštrukcia a úprava VN vedenia, k. ú. Spišské Vlachy, Žehra 09.10.2019 08.11.2019 1570572000
Uznesenia z MsZ - 7. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.10.2019 09.10.2019 1570572000
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: "Výstavba detského ihriska v meste Spišské Vlachy" 30.09.2019 1569794400
Výzva na predloženie ponuky: "Výstavba detského ihriska v meste Spišské Vlachy" 16.09.2019 1568584800

Napísali o nás