Kalendár separovaného zberu odpadu na rok 2023

Viac v prílohe.