Kosba cintorína

18.09.2023 do 22.09.2023

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 18.09.2023 do 22.09.2023 bude prebiehať kosba cintorína. V prípade nepriaznivého počasia sa kosba posúva o týždeň. Zároveň prosíme občanov resp. nájomcov hrobových miest aby z okolia svojich hrobov odstránili nepotrebné fľaše, kahance, plastové nádoby alebo iné predmety, pretože môže dôjsť k ich poškodeniu a komplikujú kosbu.
Ďakujeme.