Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Vlašania,

dovoľte mi krátko sa Vám prihovoriť pri príležitosti prvého dňa v novom roku 2023. V prvom rade Vám chcem popriať všetko dobré do nového roka, hlavne veľa zdravia, ktoré je to najdôležitejšie, čo všetci potrebujeme, veľa lásky, pohody, úspechov v súkromnom a pracovnom živote a tiež čo najviac splnených snov a predsavzatí.

S koncom jedného roka a príchodom toho nového sa viaže bilancovanie a zhodnotenie, aký bol ten uplynulý. Vzhľadom na skutočnosť, že vo funkcii primátora mesta Spišské Vlachy som len pár dní, je pre mňa trochu ťažšie hodnotiť celý uplynulý rok. Namiesto bilancovania by som tento príhovor poňal možno radšej ako poďakovanie a úprimné želanie do budúcnosti.

Ďakujem všetkým, ktorí mi vo voľbách v uplynulom roku dali svoj hlas, vážim si to. Ďakujem poslancom a zamestnancom úradu za síce zatiaľ relatívne krátku, ale intenzívnu spoluprácu. Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou spolupracujú a pričiňujú sa o to, aby naše mesto fungovalo, rozvíjalo sa a napredovalo. Verím, že nás všetkých čaká rok plný zaujímavých akcií a príležitostí na stretnutie a trávenie príjemných chvíľ. Zároveň ale vieme, že rok 2023 bude aj veľmi náročný. Čaká nás veľa ťažkých skúšok, mnoho problémov a náročných riešení.

Vážme si preto každý okamih, každú chvíľu, každý deň, buďme tolerantní jeden voči druhému a taktiež nápomocní jeden druhému. Buďme pozitívne naladení a dobroprajní. Vytvárajme spoločne príjemnú a pozitívnu atmosféru v našej komunite, pretože vtedy sa aj tie najväčšie prekážky prekonávajú ľahšie.

Želám nám všetkým, aby sme o 365 dní mohli skonštatovať, že rok 2023 bol pre každého z nás lepší, krajší, produktívnejší a príjemnejší ako rok predošlý. Prajem Vám ešte pekný zvyšok víkendu a úspešný vstup do prvého týždňa v roku 2023.

Všetko dobré, milí Vlašania…