PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE DŇA 30.11.2022 - STREDA

30.11.2022

VSD, a.s. oznamuje občanom mesta prerušenie distribúcie elektrickej energie v nasledujúcom termíne a čase: dňa 30.11.2022 (streda) v čase od 08:10 do 10:30 hod. 
- celá ulica Okolie.