Obnova vodovodných rozvodov na uliciach Jilemnického a Hviezdoslavova

od 1. 8. 2022

Mesto Spišské Vlachy oznamuje občanom, že v týždni od 1. 8. 2022 začína Podtatranská vodárenská spoločnosť realizovať obnovu vodovodných rozvodov na uliciach Jilemnického a Hviezdoslavova.
Žiadame preto občanov o súčinnosť a trpezlivosť vzhľadom k tomu, že bude na spomínaných uliciach obmedzená premávka a parkovanie motorových vozidiel.
Prerušenie dodávky pitnej vody pri prepájaní nového potrubia bude oznámené vopred.


Upozorňujeme občanov, aby prehodnotili stav svojich vodovodných prípojok, prípadne ich opravu alebo výmenu počas tejto obnovy v spolupráci s realizátorom stavby.