Jozef Fabini - významný maliar a národný umelec

do odvolania Príloha

Jozef Fabini - významný maliar a národný umelec, osobnosť spätá aj s našim mestom. V Spišských Vlachoch navštevoval základnú školu a je pochovaný na našom mestskom cintoríne. Jozef Fabini zomrel 2. decembra 1984 v Košiciach. Bližšie informácie v prílohe alebo na stránke mesta, link: https://www.spisskevlachy.sk/index.php?page=ktobol

Viac v prílohe.