Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021

do odvolania

NBS v spolupráci so ŠÚ SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS. Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 473 samospráv, medzni nimi aj naše mesto. Zisťovanie sa uskutoční v mesiachoch júl - október 2021. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude kontakt na opytovateľa, ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Podrobnejšie informácie získate na webe Štatistického úradu SR: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews/vsetkyaktuality/079fe2c7-5e32-4ee8-8742-99842e6998f7/!ut/p/z1/tVJNj5swEP0tPeyRzPBtjk60CmyTakObBrggL3GCNzFmwZDuv6-pulJbKdv0UMuasT1vPvz0oIAMioaN4si0UA07m3teBOUmTMh8blPE9ccFJm4Sb-Y0tT3bgd3vAPIpvcfkC31cpg-ejZ4Pxfv5X6GAomp0q2vI1VPPaqs_WaI5WOyk79AYMQr9avzAzuZwh2PP9enXBwyjA3eq0PK561ge58QioedYUUQ8hwfGHcKpy6BlKfleDBLyWnXNa9kpzbTq3oK9GrqKQ94PfVe2qtPsHD--BSsmWyaODeSVGsW-tCMDkaoydt-I0wRrK7GH_KZxdn_jdaINryyKJr_4AVksaeyFK0SyWvqY0HibRhvXRer-BLxTIzczhFdniG3YjYJfYNuoThopfP7HLxr0brEuN9v71HS6Tn5-nfr8FuJjhAcoxJOcXSo5w5lNSEA8DGzf90I7wmASsXh-eSmoUZpqNP-mIfuPUjPtnG69WB8NXUzXUwcF2R-1ILupViu3krjTtjJ89o-SXOihPo8rSj98B4jh5rE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?utm_medium=horny_rotator&utm_campaign=covid_19_pomoc_podnik&utm_source=susr_portalHP