Milí priatelia,

Mesto Spišské Vlachy 1. septembra 2012 zriadilo centrum voľného času, ktorého prvoradou úlohou je venovať sa deťom a mládeži vo všetkých oblastiach života, v školskej i mimoškolskej činnosti.

Voľný čas sa vo veľkej miere podieľa na formovaní osobnosti mladého človeka.

Dá sa prežívať rôzne – odpočinkom, rekreáciou, zábavou či záujmovou činnosťou.

Teší nás, že ste si pre trávenie voľného času vybrali naše zariadenie.

Cieľom nášho centra je vyplniť Váš voľný čas zmysluplnou činnosťou tak, aby Vám poskytol možnosť zábavy i poučenia, uspokojil túžbu uplatniť sa.