Zamestnanci Centra voľného času

Mgr. Mária Suchá

riaditeľka Centra voľného času

Vedúci záujmových útvarov Centra voľného času

Gonda Juraj

Basketbal I.

Rendoš Adam

Basketbal II.

Pavlik Miroslav

Futbalová akadémia 1.A

Pavlik Eugen

Futbalová akadémia 1.B

Gurčík Anton

Stolný tenis

Michlík Peter

Lukostreľba

Suchá Mária Mgr.

Jazdectvo

Nehilová Anna Mgr.

DFS Radosť/p>

Šiška Jozef

Klub mladých rybárov

Jánošíková Slávka Mgr.

Kynologický krúžok

Slatkovský Andrej Ing.

Šachový krúžok