Turisticko - branné oddelenie

Lukostreľba : Peter Michlík

Hasičský krúžok : Ondrej Porada

Jazdectvo : Mgr. Mária Suchá