Prírodovedno - environmentálne oddelenie

Rybársky krúžok: Jozef Šiška

Kynologický krúžok: Bc. Žaneta Fifiková