Prírodovedno - environmentálne oddelenie

Kynologický krúžok - Mgr. Mária Suchá