Telesno - športové oddelenie

Futbalová akadémia 1.A - mladší prípravka - Ing. Eugen Pavlík

Futbalová akadémia 1.B - starší prípravka - Ing. Eugen Pavlík

Stolný tenis I. - prípravka - Anton Gurčík

Stolný tenis II. - pokročilí - Anton Gurčík

Stolný tenis - Anton Gurčík