Telesno - športové oddelenie

Futbalová akadémia 1A - mladší prípravka - Jakub Kantor

Futbalová akadémia 1B - starší prípravka - Ing. Eugen Pavlík

Stolný tenis I. - Bc. Marián Sokolský

Stolný tenis II. - Anton Gurčík