Tenisovo - hokejový klub v Spišských Vlachoch

Vznikol ako neformálne združenie hokejistov za cieľom rozvoja klziska a hokeja v meste Spišské Vlachy. Spolu s plánovanou výstavbou Poštovej banka arény sa zaregistroval 29. februára 2012 ako občianske združenie. V súčasnej dobe máme v prenájme Rudoľovu záhradu, v ktorej sme vystavili plážové volejbalové ihrisko, badmintonové ihrisko, detské ihrisko, skrášľujeme prostredie, renovujeme priestory arény (šatne, sociálne zariadenia...)

Športový areál Poštová banka aréna v Rudoľovej záhrade je majetkom mesta Spišské Vlachy. Bol zrekonštuovaný Inštitútom hokejových štúdii (IHŠ), za podpory mesta Spišské Vlachy a občianského združenia Tenisovo-hokejovy klub (THK).

Veríme, že bude slúžiť Vám všetkým, ktorí sa rozhodnete podporiť naše heslo

NAUČME DETI ŠPORTOVAŤ ! ! !


Pravidlá Rudoľovej záhrady

Športujúci a návštevníci sú povinní:
- dodržiavať pokyny správcu športového areálu v celom areáli, udržiavať čistotu a poriadok, správať sa slušne, nepoužívať vulgárne slová a nadávky, mať športové oblečenie a obutie vyhovujúce na športový povrch, udržiavať areál v pôvodnom stave a všetky škody okamžite hlásiť správcovi areálu. Svoju športovú aktivitu vykonávať tak, aby nerušili obyvateľov okolitých domov.

Je zakázané:
- fajčenie a pitie alkoholických nápojov v celom areáli arény, preskakovať a poškodzovať oplotenie celého areálu, liezť po športovom zariadení, mantineloch a náradi, konštrukciách a stromoch v celom areáli. Taktiež jedenie a odhazdovanie žuvačiek na ploche ihriska, premiestnovať svojvoľne zariadenia ihriska, vstupovať do areálu po požití alkoholických nápojov a iných omamných látok.

Upozornenia:
- v prípade porušenia týchto pravidiel ma správca ihriska právo okamžite vykázať športujúcich a návštevníkov z ihriska, v prípade potreby aj za pomoci polície. Všetci návštevníci športového areálu sa v ňom pohybujú na vlastnú zodpovednoť, THK nezodpovedá za úrazy vzniknuté pri využívaní ihriska, ani za stratu osobných vecí odložených v dobe športovania na plochách okolo ihriska.

DO ŠPORTOVÉHO AREÁLU JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ VODIŤ PSOV

Každý športuje na vlastnú zodpovednosť, za deti sú zodpovední ich rodičia. THK v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za prípadné zranenia návštevníkov.

Športujte čestne, slušne a férovo.
Vulgarizmus a chuligánstvo v našej športovej aréne nepodporujeme.