Okrem sponzorov nám finančne pomohli aj tieto nadácie

Výstavba detského ihriska. /projekt SPPOLOCNE - 7915 EUR/
(Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP)
Úprava čelnej fasády na šatniach, maľovanie motívov. /grantový program pre optimistov - 200 EUR/
(Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie Orange)
Stĺpy a ochranná sieť k plážovému volejbalovému ihrisku. /grantový program pre optimistov - 200 EUR/
(Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie Orange)
Výstavba Poštovej banka arény. /projekt IHŠ: Hľadáme nové hviezdy - 40 000 EUR/
(Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie Poštovej banky)