Plážové ihrisko v Rudoľovej záhrade

Ihrisko je mobilné, to znamená, že čiary sa dajú jednoducho presúvať a tým nastaviť rozmery ihriska z 16x8m (oficiálny rozmer pre plážový volejbal: 2-3 hráči v tíme) na 18x9m (halový volejbal pre 5-6 hráčov v jednom tíme). Obsadenosť a kontakty na rezerváciu sú na stránke harmonogramu.
Fotografie z výstavby plážového ihriska nájdete na našej facebookovej stránke.

Oficiálne pravidlá plážového volejbalu FIVB v skratke

Plážový volejbal je športom, pri ktorom proti sebe nastupujú dva tímy, pričom každý tvoria dvaja hráči na pieskovom kurte, ktorý je predelený sieťou a ohraničený čiarami.
Dvojice majú za úlohu položiť loptu na zem na strane súpera, pričom lopta musí prejsť ponad sieť.
Tímy majú dovolené maximálne tri údery aby loptu vrátili na súperovú stranu vrátane dotyku na bloku.
Hra začína podaním (úder zahrávaný za zadnou čiarou, ktorý smeruje na stranu kurtu oponentov ponad sieť).
Pri každej vyhratej lopte sa príslušnému tímu pripisuje bod.
Po dosiahnutí stanoveného počtu bodov jedným družstvom sa končí set ich víťazstvom (väčšinou 21, 15, prípadne 10). Počet vyhratých setov znamenajúcich víťazstvo v zápase sa môže líšiť v závislosti od turnaja. Väčšinou sa hrá na dva víťazné sety.

HRACIA PLOCHA
Kurt je tvorený hracou plochou a voľnou zónou. Hracia plocha meria 16x8 metrov, pričom by mala byť obklopená minimálne trojmetrovou voľnou zónou. Terén kurtu musí tvoriť jemný piesok, najlepšie sypký morský bez kamienkov, mušlí alebo čohokoľvek iného. Ideálna hĺbka pieskovej vrstvy je 40 cm. Na ihrisku sa nesmú nachádzať veci, pri ktorých hrozí nebezpečie zranenia.
Kurt je ohraničený dvomi bočnými a dvomi zadnými čiarami, ktoré sú v rochoch kurtu upevnené v piesku. Čiary by mali byť vyrobené z materiálu, ktorý je odolný, hladký a flexibilný.

SIEŤ A ANTÉNKY
Sieť je 8,5 metra dlhá a 1 meter +/- 3 cm široká. Anténky sú dvojfarebné (väščinou bielo-červené), 10mm v priemere a 1,8 metra dlhé. Umiestnené sú na sieti presne na úrovni bočných čiar kurtu.

VÝŠKA SIETE
Sieť je vo výške 2,43 metra pre mužov a 2,24 metra pre ženy. V prípade juniorov je to: 16 rokov + 2,24 m, 14 + 2,12m, 12+ 2,00m.

BODOVACÍ SYSTÉM
Hrá sa na dva víťazné sety, v prípade stavu 1:1 sa hrá tretí tiebreakový set do 15 bodov z rozdielom minimálne dvoch bodov. Na výhru v sete je potrebné získať 21 bodov s minimálnych rozdielom dvoch bodov t.j. napr. 22:20, 23:21 atď.

POZÍCIA HRÁČOV
V momente keď je lopta v hre, všetci hráči musia byť v kurte okrem podávajúceho. Na kurte niesu určené pozície a hráči teda nemusia rotovať, ako pri halovom volejbale. Poradie na podaní - poradie musí byť zachované počas celého setu. Chyba v poradí na podaní sa trestá zmenou rozohrávky t.j, bodom pre súpera.

HRA S LOPTOU
Každé družstvo má právo na tri odbitia, aby vrátilo loptu na súperovú stranu. Do počtu úderov sa započítavajú nielen úmyselné dotyky hráčov s loptou. Hráč nesmie udrieť do lopty dvakrát po sebe. Dvaja hráči sa môžu dotnúť lopty súčastne, v tomto prípade sa im pripočítajú dva údery. Hráč pri odbití lopty v priestore hracej plochy, nesmie využiť pomoc spoluhráča, alebo použiť akýkoľvek predmet, či zariadenie. V prípade, ak by sa hráč mohol dopustiť chyby (zrážka zo súperom), jeho spoluhráč ho môže chytiť aby ho zadržal. Dotknúť sa lopty je dovolené ktoroukoľvek časťou tela. Lopta musí byť odbitá, nie chytená alebo hodená. Pri obrannom údere po smeči, ktorý smeruje dole, môže byť lopta na krátky čas zadržaná pri hre prstami. Po zapískaní sa podávajúci hráč musí dotknúť lopty do piatich sekúnd. Ak lopta po nahodení alebo pustení podávajúcim hráčom dopadne na hraciu plochu, považuje sa to za pokazené podanie. Spoluhráč podávajúceho hráča nesmie brániť súperovi clonením vo výhľade na podávajúceho hráča. Na žiadosť súpera sa musí posunúť nabok. Prvý dotyk po bloku môže byť vykonaný hociktorým hráčom, pričom samotný dotyk lopty pri bloku sa započíta do 3 povolených dotykov družstva.

DOTYK SIETE
Dotyk siete je povolený, pokiaľ sa hráč nedotkne vrchnej pásky, alebo dotyk siete nenaruší hru súpera.

PREŠĽAP POD SIEŤOU
Prešliapnutie pod sieťou je povolené, pokiaľ hráč svojím telom nenaruší hru súpera.