Darujte 2% z Vašich daní


Prispejte aj Vy na rozvoj Poštovej banka arény a taktiež celej Rudoľovej záhrady, tým že sa rozhodnete darovať Tenisovo-hokejovému klubu 2% dane z príjmov.

Nezisková organizácia je zapísaná do zoznamu prijímateľov asignovanej dane, ktorý vedie Komora notárov Slovenskej republiky (viac na www.notar.sk – Zoznam prijímateľov na stiahnutie).    Lehoty:
  • Najneskôr do 15. februára 2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov (platí pre zamestnancov).
  • Najneskôr do 31. marca 2015 podajte daňové priznanie na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska alebo sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň (platí pre FO a PO).
  • Najneskôr do 30. apríla 2015 obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane) doručte na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska (platí pre zamestnancov).
Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno, názov: Tenisovo-hokejový klub Spišské Vlachy
Sídlo: Kostolná 15., 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 42247993
Právna forma: nezisková organizácia
Tenisovo-hokejový klub nemá „SID“
Alebo si stiahnite predvyplnené:


Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobyĎ A K U J E M E