Esteticko - výchovne oddelenie

DFS Radosť: Mgr. Anna Nehilová

Roztlieskavačky: Mgr. Mária Suchá