Dobrovoľný hasičský spolok v Spišských Vlachoch zakladá z vlastnej iniciatívy 12. Októbra 1863 advokát Anton Hradský. Kedže vedel, že by od Provincie XVI. Spišských miest povolenie na založenie vojensky organizovaného spolku nedostal, rozhodol sa ho utvoriť len na základe súhlasu mestskej rady. Za predsedu spolku mestská rada zvolila Antona Hradského a prvým veliteľom sa stal Fridrich Forster.

Okrem predsedu a veliteľa boli zakladajúcimi členmi:
Gustáv Forster, Eduard Forster, Štefan Krivatsy, Alfred Szopko, František Repčík, Imrich Čámer a Martin Gattinger.

V čase založenia mal dobrovoľný hasičský spolok vyše sto členov rozdelených do oddelenia striekačov, lezeckého a záchranného. Po zmene politických pomerov bol spolok legalizovaný na slávnostnom zhromaždení 5. marca 1871. V zápätí ho mesto podporilo a poskytlo mu na zadováženie potrebnej výstroje 300 zlatých, čo na tú dobu nebolo málo. Hasičstvo sa v Spišských Vlachoch rok od roku vzmáhalo, až po nešťastný 15. august 1884, kedy na námestí vyhorelo 27 domov, stážna veža s vnútorným zariadením a príľahlá kaplnka.

Dr. Ján Ritók vypracoval projekt na výstavbu kanalizácie tak, že v prípade požiaru stačilo uzavrieť hať pri mlyne a voda zo Žehrice sa vliala do kanalizácie tečúc v dvoch prúdoch popod hlavnú ulicu. Na každých sto metrch kanalizačnej siete sa urobili žumpy, upravené v prípade potreby na čerpanie vody. Práca sa dobrovoľníkom začala dariť. Spolok zakúpil pre svojich členov slávnostné uniformy, mesto tri ručné striekačky. Dve skladacie dvojkolesové, jednu štvorkolesovú, do ktorej sa už dali kone priamo zapriahať.

V roku 1927 si zbor zadovážil prvú zväzovú zástavu. Jej vysviacka sa konala na námestí pri soche Panny Márie. Zástavu njprv posvätil rím. Kat. Farár – kanoník Dr. Pavol Doľák, po ňom aj evanielický farár Dr. Ján Karpaty. Vysviacky sa zúčastnili aj zbory z okolia. V danom roku pribudli do výzbroje lampy, fakle a rebríky. Najväčším prírastkom bola prvá motorová striekačka, zakúpená 20. júla 1929.

Zbor neprestal účinkovať ani počas prechodu frontu. V noci z 24. – 25. Januára 1945 bol násilne otvorený sklad,z ktorého okrem iného bola odcudzená i prvá zväzová zástava. Novú si požiarnici zaobstarali až v roku 1953. Pri príležitosti 1. kola celoštátnej súťaže konanej 30. mája 1954 im bola odovzdaná kompletne vybavená motorová striekačka PS – 8 a vysúvací rebrík. Koncom daného roku pridelil OV ČZPO spišskovlašským požiarnikom dopravný voz bez karosérie s dvoma radmi lavíc. Mohli sa na ňom viesť dve družstvá požiarnikov a pripojiť motorová striekačka. Počet členov stúpol na 150. V ďalšom roku im bola pridelená automobilová striekačka AS – 16.

Po 21 ročnej aktívnej činnosti požiadal o uvoľnenie z funkcie Andrej Medvec. Za predsedu bol od roku 1957 zvolený Ján Baloga, veliteľom naďalej ostal Štefan Fifik. V tom období sa konečne podarilo naplniť dlhoročné úsilie spišskovlašských požiarnikov o výstavbu požiarnej zbrojnice, keď 7. Októbra 1961 začali práce na jej výstavbe realizovať Pozemné stavby – stvebná správa Spišská Nová Ves. Napriek rôznym ťažkostiam sa kolaudácia požiarnej zbrojnice, respektíve Domu požiarnikov, uskutočnila 19. februára 1963.