Oznámenie o výmene telekomunikačných stĺpov spol. Slovak Telekom, a.s. – projekt obnovy

do odvolania

Spoločnosť SUNTEL Slovakia s.r.o., Košice v zmysle plnomocenstva od spoločnosti Slovak Telekom, a. s., oznamuje, že z dôvodu technickej modernizácie existujúcej infraštruktúry, pristupuje spoločnosť Slovak Telekom, a. s., v tomto roku k projektu obnovy – k výmene telekomunikačných stĺpov na nižšie menovaných uliciach v rámci mesta Spišské Vlachy:  • Lipová, Štúrova, Železničná, Slovenská,

  • Fabiniho, Spišská, Kukučínova,

  • Tajovského, Ul. 1. mája


V tejto súvislosti prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť ako aj o trpezlivosť počas prebiehajúcich prác.