O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
Z A S T U P I T E Ľ S T V O

Schválený Plán práce Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch na 2. polrok 2017
Uznesením č. 284/VII/2017: K bodu č. 5: Návrh Plánu práce mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2017 bol schválený Plán práce Mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2017 v uvedených termínoch:
Mesiac:Dátum v mesiaci:Stále body programu MsZ:

 • Júl 2017
 • August 2017
 • September 2017
 • Október 2017
 • November 2017
 • December 2017

 • dovolenkové obdobie
 • 25.8.2017
 • 29.9.2017
 • 27.10.2017
 • 24.11.2017
 • 29.12.2017

 • otvorenie, voľba pracovných komisií, určenie zapisovateľa
 • kontrola plnenia vlastných uznesení
 • pripomienky občanov
 • činnosť komisií
 • interpelácia poslancov
 • diskusia
 • uznesenia

Každé riadne zasadnutie MsZ je verejné, na všetky riadne zasadnutia MsZ je umožnený prístup verejnosti. K časovo obmedzeným aktuálnym témam rokovania budú zvolané v priebehu roka podľa potreby mimoriadne zasadnutia MsZ.
Zasadnutia MsZ sa konajú v piatok so začiatkom o 15:30 hod.

* Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva (*.pdf)


Mestské zastupiteľstvo zvolené na obdobie 2014-2018

Ing. Radoslav Leščani

Nominovaný:   - KDH
Poslanecký obvod: Komenského, Lipová
Kontakt:   xxxxxxxxx

Mgr. Vladimír Baloga

Nominovaný:   - NEKA
Poslanecký obvod: Železičná, Okolie bez Zahury
Kontakt:   xxxxxxxxx

Mgr. Branislav Legát

Nominovaný:   - NEKA
Poslanecký obvod: Hornádska, Slnečná
Kontakt:xxxxxxxxx

Ing. Juraj Jánošík

Nominovaný:   - NEKA
Poslanecký obvod: Spišská, Kukučínova, Tajovského, 1. mája
Kontakt:   xxxxxxxxx

Ing. Ivan Suchý

Nominovaný:   - NEKA
Poslanecký obvod: Jarná, Cintorínska, Mlynská
Kontakt:   xxxxxxxxx

PaeDr. Marcela Satmáryová

Nominovaný:   - NEKA
Poslanecký obvod: SNP, Požiarnická, Kostolná
Kontakt: 0907932307,viceprimatorspisskevlachy.sk

Peter Klocek

Nominovaný:   - NEKA
Poslanecký obvod: Hviezdoslavova, Jilemnického, Fabíniho, Slovenská
Kontakt:   xxxxxxxxx

Ing. Rastislav Bečker

Nominovaný:   - NEKA
Poslanecký obvod: Vajanského, Partizánska, Dobrá Voľa
Kontakt: 0907909397, beckercentrum.sk

Mgr. Monika Koperdáková

Nominovaný:   - SMER-SD
Poslanecký obvod: Včelná, Záhradná
Kontakt: 0907919157, koperdakova11gmail.com

Bc. Daniel Pacovský
1. náhradník od 12.4.2016

Nominovaný:   - NEKA
Poslanecký obvod: 9. mája, ul. Slobody
Kontakt: 00420775401540, daniell.pacovskygmail.com

Pavol Kičin
2. náhradník od 30.6.2017

Nominovaný:   - NEKA
Poslanecký obvod: Štúrova, Sládkovičova, Zahura
Kontakt:   xxxxxxxxx

Archív - volebné obdobie 2014 - 2018

Ing. Ladislav Šterbinský
do 29.6.2017

Nominovaný:   - KDH
Poslanecký obvod: Štúrova, Sládkovičova, Zahura
Kontakt:   xxxxxxxxx

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD
do 11.4.2016

Nominovaný:   - NEKA
Poslanecký obvod: 9. mája, ul. Slobody
Kontakt:   xxxxxxxxx

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk